Αιτήσεις Εισχοδής 2022-23

Διαδικασία αίτησης για φοίτηση στην Προπαρασκευαστική Μαθητεία για τη σχολική χρονιά 2022-2023:

(Σημείωση: Επιλέξτε ΕΝΑ από τα πιο κάτω)

1. Μέσω υποβολής έντυπης αίτησης με παράδοση στο σχολείο της Προπαρασκευαστικής Μαθητείας ή μέσω αποστολής email.
* Παρακαλώ εκτυπώστε και συμπληρώστε το έντυπο που ακολουθεί: 
Έντυπο αίτησης για τις εγγραφές για τη σχολική χρονική χρονιά 2022-2023
Πρότυπη αίτηση κηδεμόνα για Προπαρασκευαστική Μαθητεία 2022-2023
Εκθεση Από ΣΕΑ για Aιτητές ΠΜ 2022-2023

2. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην ηλεκτρονική αίτηση. Στη συνέχεις κατά την περίοδο του Σεπτέμβρη 2021 θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τα περαιτέρω.
Ηλεκτρονική Αίτηση