Διεύθυνση:
Βασιλέως Κωνσταντίνου 162

3080, Λεμεσού
Τηλέφωνο:
+ 357 25381611
Φαξ:
+ 357 25381520
Αποστείλετε ένα Email
(προαιρετικό)