Εξ' αποστάσεως Εκπαίδευση

Ωρολόγιο Πρόγραμμα για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 2020-2021

Η σελίδα αυτή περιέχει εκπαιδευτικό υλικό για την εξ' αποστάσεως εκπαίδευση των μαθητών του σχολείου μας. Το υλικό θα εμπλουτίζεται κάθε εβδομάδα και περιλαμβάνει την ύλη διδασκαλίας για τη συγκεκριμένη εβδομάδα. Οι μαθητές θα πρέπει να μελετούν το υλικό πριν την διαδικτυακή συνάντηση με τους καθηγητές τους έτσι που κατά την ώρα της συνάντησης μέσω διαδικτύου να αξιοποιείται πιο παραγωγικά ο διαθέσιμος χρόνος.

Όσοι μαθητές δεν διαθέτουν εκτυπωτή θα μπορούν πλέον να παίρνουν τα φυλλάδια από το σχολείο δεδομένου ότι επικοινωνήσουν μαζί μας για την μέρα και ώρα που θα τα παραλάβουν.

 

Μαθηματικά

Νέα Ελληνικά

Πληροφορική

Φυσική

Ψυχολογία

Μουσική

Τεχνολογία

Γυμναστική

Αγγλικά

Θέατρο