Πληροφορίες

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα της ΣΜΕΕΚ

Παρουσίαση

Σύντομη Περιγραφή

Γιατί να επιλέξω ΠΜ


Πληροφορίες Καθημερινής λειτουργιας της Προπαρασκευαστικής Μαθητείας


Ημερολόγιο

Υποχρεώσεις Μαθητών

Υποχρεώσεις Προσωπικού 

Υποχρεώσεις Εργαστηρίου

Κριτήρια Επιλογής Αιτητών 

Κανονικό Ωράριο

Μαθήματα Και Ώρες Διδασκαλίας Στο Πρόγραμμα

Ασφάλεια και Υγεία