Χαιρετισμός από Διευθυντή

Costas Ierides photo Αγαπητοί μαθητές, γονείς, συνάδελφοι και επισκέπτες,

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζω στον ιστότοπο του σχολείου μας.

 Η Προπαρασκευαστική Μαθητεία αποτελεί την εκπαιδευτική γέφυρα επανένταξης νέων 14-16 χρονών  οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει το Γυμνάσιο, στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Στόχος του προγράμματος μας είναι η προσφορά μιας δεύτερης ξεχωριστής ευκαιρίας, μέσα από μια ευέλικτη μαθησιακή διαδικασία για να επανενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα και παράλληλα να αποκτήσουν πολύτιμα και αναγκαία προσόντα για την είσοδο στην αγορά εργασίας.

O θεσμός της Μαθητείας διαδραματίζει ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της αγοράς εργασίας και στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής. Για το λόγο αυτό η πολιτεία αποφάσισε την αναμόρφωση του παλαιού Συστήματος Μαθητείας, με την εγκαθίδρυση στο Σύστημα Μαθητείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΣΜΕΕΚ) το οποίο ανταποκρίνεται στις σημερινές και τις μελλοντικές ανάγκες εκπαίδευσης, κατάρτισης και ανάπτυξης των νέων, που ευρίσκονται εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, με παράλληλη ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς εργασίας σε άρτια καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό.

Το Πρόγραμμα της ΣΜΕΕΚ ξεκίνησε με τη νέα του μορφή το Νοέμβριο του 2012 και τα πρώτα του χρόνια βρισκόταν κάτω από την εποπτεία του Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου. Από το Σεπτέμβριο του 2016 φορέας Υλοποίησης του Έργου της «Νέας Σύγχρονης Μαθητείας» είναι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της ΕΕ και την Κυπριακή Δημοκρατία κατά 15%.

Στην Προπαρασκευαστική Μαθητεία αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες της επιστροφής στην καθημερινότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της επαναφοράς του κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ του παιδιού και των εκπαιδευτών και για αυτό ακολουθούμε σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές με στόχο τη δημιουργία θετικού σχολικού κλίματος και σχέσεων συνεργασίας, εμπιστοσύνης και αλληλοεκτίμησης.

Αναγνωρίζοντας τη δυσκολία στο να ξεπεραστούν μαθησιακά κενά, συναισθηματικές εμπλοκές και εμπόδια και αρνητικές εμπειρίες στη ζωή των παιδιών, προσφέρουμε μια σειρά από υπηρεσίες και κοινωνικές δράσεις με στόχο την ομαλή επιστροφή των παιδιών στην μαθησιακή διαδικασία.

Μέχρι σήμερα δεκάδες παιδιά κατάφεραν να πετύχουν το στόχο της επανένταξης, εκμεταλλευόμενοι την ευκαιρία για μια νέα αρχή δημιουργώντας στόχους, όνειρα και υλοποιώντας με επιτυχία τα απαραίτητα βήματα για την επίτευξη τους.

Κύριος στόχος της ιστοσελίδας μας είναι η ενημέρωση γύρω από τους στόχους και τις δραστηριότητες του σχολείου μας έτσι που να πετύχουμε την προσέλκυση περισσότερων νέων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ικανότητες στις προσφερόμενες ειδικότητες του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης της ΣΜΕΕΚ ο μαθητές μπορούν να εκπαιδευτούν σωστά στο αντικείμενο τους και παράλληλα να αποκτήσουν δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να προσαρμοστούν με επιτυχία στην αγορά εργασίας αλλά και να προχωρήσουν, αν θέλουν, να ολοκληρώσουν την εκπαίδευση τους στη Μέση Εκπαίδευση μέσω των εσπερινών σχολείων αποκτώντας συνάμα το Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης.

Στις ηλεκτρονικές σελίδες της ιστοσελίδας μας θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για τα επίπεδα του ΣΜΕΕΚ καθώς και εξειδικευμένα για τα προγράμματα και στόχους της Προπαρασκευαστική Μαθητεία.

Καλωσορίσατε λοιπόν και καλή περιήγηση στην ιστοσελίδα μας.

Με εκτίμηση